FANDOM


1. Bölüm: Birey, Aile ve Kurum Bütçesi Oluşturalım

  • Bütçenin Amacı
  • Bütçenin Hazırlanması Süreci
  • Dikkat Edilecek Hususlar
  • Kurumsal Bütçe

2. Bölüm: Yüzde, Oran ve Orantı Kavramlarını Problem Çözümünde Kullanalım

3. Bölüm: Periyodik Durumlar İçeren Problemleri Çözelim

4. Bölüm: Seyahatlerde Mümkün Olan Seçenekleri Karşılaştıralım

  • Seyahat Planlaması